Blog

Jeden z příběhů, který jen potvrzuje můj přístup. Jsem velmi ráda, že paní Dita toto sdílí veřejně.

Vliv stravy na zdraví zvířat může mít dalekosáhlé důsledky, a jak vidíte z příběhu, projevující se nejen fyzicky, ale i psychicky. Většina majitelů toto nechce vidět ani slyšet. Zvířata totiž neumí mluvit a v dnešní uspěchané době nemáme moc času na to, abychom naslouchali a porozuměli jejich řeči těla, projevům chování apod.

To, že v dnešní době může mít strava na zdraví zvířete tak velký vliv, shledávám ve dvou hlavních faktorech. První faktor je samotný vliv stravy na zdraví (o této rozsáhlé tématice někdy příště) a druhým faktorem (především v negativním smyslu) shledávám to, že strava nabízená zvířatům je velmi často stravou nepřirozenou - skladbou, zpracováním, zdrojem surovin, chemickým zatížením apod. A tyto negativní vlivy se na zdraví prosazují nejvýznamněji. Informace o stravě můžeme dalekosáhle studovat v rámci výživy lidí. V dnešní době se už i dají dohledat informace o působení stravy na zdraví u zvířat, je však třeba zabrousit do zahraniční literatury.

Na svých přednáškách vždy zmiňuji možný vliv chemického zatížení stravy i na psychiku. A srovnávám to s dětmi a jejich změnou chování, kterou můžete pozorovat, když sní větší množství sladkého či chemicky zatíženého jídla. Kdo máte děti, asi jste to již sami poznali. U nás doma to máme odzkoušeno a prokázáno. J

Na závěr můžu za sebe říci, že základem zdraví zvířat je prevence, tudíž naplňování jejich přirozených životních potřeb, do které spadá i v co největší míře přirozená strava. Proto doporučuji kvalitní Barf (co to ale konkrétně znamená, to zmíním někdy příště) či v mém případě vynikající stravu Reico – Vital Systeme (proč právě ji, si také nechám na jeden z dalších příspěvků).

příspěvek na facebooku od Dity

 

 

1.12.2019

Tak jsem se konečně rozhodla, že by bylo fajn pouštět do světa nějaké informace…

„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal“ (Antonie de Saint-Exupéry)


Smyslem a cílem mé práce je vést lidi k zodpovědnosti za život a zdraví svého zvířete. V tomto smyslu lidem ukazuji sílu v prevenci zdraví, kterou shledávám především v naplňování přirozených potřeb zvířete. Prostě nejlepší medicína je naučit lidi, jak jí nikdy nepotřebovat. A je jedno, jestli se to týká našeho zdraví, anebo zdraví našich čtyřnohých přátel, podstata zůstává stále stejná.

 

Proto se v mé praxi setkáte s návratem k přirozeným principům života zvířat, omezením chemických zásahů jak v léčbě, tak v prevenci nemocí a snahou nabídnout Vám pomocnou ruku v řešení prevence zdraví a problémů Vašich čtyřnohých mazlíčků s pomoci přírodních přípravků a alternativních postupů. Klasická medicína je dar, který nám často dává příležitost i dalšího života, je však zapotřebí aby vše bylo v rovnováze - i její použití.

V rámci mé praxe ode mne nečekejte definitivní řešení a rozhodnutí, vždy máte možnost volby a odpovědnost je na Vaší straně.

 

V dalších příspěvcích se Vám budu snažit více přiblížit způsob mé práce a především Vám předávat informace z mého celostního pohledu na život zvířat.