Blog

6.4.2020

Reico – Joint Vital

Před dvěma měsíci jsme začali využívat nový produkt firmy Reico, který je určen na podporu pohybového aparátu - Joint-Vital. Jeho složením jsem nadšená. Navíc je zcela přírodní. Proto jsem v očekávání, jak bude působit v praxi. Mezi první spokojené klienty patří 10-ti letá hovawartka Arnie. Arnie má za sebou bohatou sportovní kariéru. Bohužel však měla před 4 lety na procházce úraz a od té doby se potýká s kulháním na přední končetinu. Problém je lokalizován v oblasti lopatky. Kulhání se vždy zklidní po terapii Dornovou metodou. Arnie je však aktivní feňula a už se ji několikrát, po nevhodném pohybu, tento problém vrátil. Naposledy v únoru. Tentokrát však došlo u Arnie po Dornově metodě jen k částečné úlevě a kulhání přetrvávalo dále. Proto se majitelka rozhodla vyzkoušet Joint-Vital. A mám radost z prvních informací. Majitelka Arnie už po měsíci aplikace Joint-Vitalu hlásí výrazné zlepšení a velkou spokojenost.

 

31.3.2020

Kylie, BC, 11 let, tumor hepatis

12letá fenka border kolie Kylie byla celý život bez zdravotních problémů. O to víc nemilé bylo sdělení majitelům v říjnu 2018, že Kylie má nádorové onemocnění jater. Tehdy se fenčin stav velmi rychle zhoršil, nechutenství, apatie, zvětšené břicho. Sonografický nález na játrech a neměřitelné hodnoty jaterních enzymů bohužel nedávaly fence velkou naději. Majitelce byla doporučena operace fenky, nasazení léků klasické medicíny a veterinární diety - vše však s malou nadějí na zlepšení stavu fenky. Majitelka operaci fenky, s malou nadějí úspěchu, odmítla a rozhodla se fenku podpořit možnostmi alternativní medicíny a doplnit tento přístup hodnotnou stravou Reico. V tomto směru jsme si také nemohli být jisti úspěšným výsledkem, nicméně Kylie je bojovnice a její příběh mne opravdu překvapil. Fenka je již rok a půl stabilizovaná s pomocí přírodních produktů Energy, užívá s radostí seniorského života a s chutí baští Reico.

Každý příběh je individuální, ale tento je pro mne důkazem, že příroda je mocná čarodějka, která nám nabízí řadu velmi účinných přírodních prostředků. Jejich použití, v kombinaci s hodnotnou přirozenou stravou, má velký potenciál v léčení zvířat. Užitím veterinárních diet (za mne velmi často s nekvalitním složením) ubíráme zvířatům zdroj životní síly přicházející právě ze stravy. Jen naplňováním přirozených potřeb zvířat, jejíchž součástí je co nejpřirozenější strava, může být prevencí zdraví zvířat a pomocníkem v nemoci.

 

 

11.3.2020

S Jessie (fenka malinou, 5 let) jsem se poprvé setkala v době odchovu jejích štěňat – asi 5 týdnů po porodu. Majitelé mne kontaktovali kvůli dlouhodobým problémům fenky, které nyní v době intenzivní zátěže organismu (březost, porod, kojení) výrazně nabraly na intenzitě.

Jessie poslední 2 roky trápila výrazná svědivost s kožními problémy. Majitelé museli, v rámci sportovní kynologie, s ní přestat věnovat se stopování. Při této činnosti se fenka potýkala s kýcháním, dušností, slzením a výtokem z očí. Tyto problémy přetrvávaly po stopování i doma. Fenka byla krmena suchou granulovanou stravou. Majitelé ve snaze fence pomoci vystřídali krmiva více výrobců, ale bez úspěchu a zlepšení.

Podle průběhu problémů a klinických příznaků se u fenky projevovaly příznaky, jejích příčinou je alergická reakce organismu na určité podněty. U těchto případů vždy tajně doufám, aby se jednalo o nějaké potravní antigeny, na které organismus reaguje, protože s těmi většinou umíme pracovat. Nejčastější příčinou těchto problémů jsou různé chemické látky – ať už do stravy přidávané či jako rezidua látek používaných v chovech a zemědělství - kterých je dnešní strava zvířat i člověka plná.

Proto jsme se v případě Jessie zaměřili na změnu stravy v Reico – Vital systeme a tím jí dopřáli opravdu hodnotnou a chemicky nezatíženou stravu. Pozitivní vliv stravy jsme podpořili detoxikací organismu pomocí přípravků firmy Energy a také jsme se zaměřili na podporu střevní mikroflóry a imunity střev. Majitelům bylo vysvětleno, že je potřeba se vyvarovat jakékoliv chemické zátěží i např. z pamlsků a odměn. A minimalizovat vliv chemického zatížení z antiparazitik, vakcinace apod.

Stav Jessie se lepšil velmi rychle, během 3 týdnů došlo k ústupu svědivosti a po dvou měsících byla fenka bez klinických příznaků a s novým kožíškem. Velmi zajímavé bylo také odeznění problémů, které se objevovaly při stopování, kdy fenka reagovala při intenzivní pachové práci také alergickými příznaky na antigeny zřejmě porostu či půdy. S regenerací a detoxikací organismu došlo ke snížení celkové hranice reaktivity organismu a odezněly i tyto problémy a fenka se mohla vrátit ke své oblíbené činnosti.

 

9.2.2020

I takováto proměna může nastat při změně stravy. Devítiletá Sasinka po měsíci krmení stravou REICO. Celoživotní výtok z očí odezněl.

24.1.2020

Očkování domácích mazlíků.

Očkovat či neočkovat? Toto kontroverzní téma, které dělí společnost na dva různé tábory, mi velmi připomíná známý citát z Hamleta: „Být či nebýt, to je to oč tu běží“

A protože vše má dvě strany mince, tak se raději ptám:

Jakým způsobem očkovat pro maximální podporu ochrany organismu a zároveň co nejméně organismus zatížit negativním dopadem vakcín?

V případě našich čtyřnohých přátel vidím hlavní problém v nedostatečné informovanosti ohledně této problematiky. A to nejen majitelů, ale i veterinárních lékařů. Kvalitních informací je k získání pramálo a to se bavíme o tak významném tématu, kdy řada lékařů i majitelů považuje očkování za protektivní základ zdraví jejich čtyřnožce.

Je to však pravda? Je možné universálními očkovacími schématy chránit dostatečně populaci zvířat, kdy každé zvíře je individuální bytost se zcela individuálními potřebami a žijící ve svém specifickém prostředí? Přináší očkování pouze pozitiva, nebo jako vše uměle vytvořené člověkem má dvě stránky – nejen tu pozitivní? Nechci zde polemizovat, zda očkovat či neočkovat, o pozitivech či negativech očkování. V tomto smyslu si může každý z nás vytvořit vlastní názor na základě studií informací o očkování dostupných z humánní sféry, kterých je naštěstí již dostatek nebo to můžeme probrat osobně.

Velmi bych si však přála, aby majitelé převzali zodpovědnost za své čtyřnohé parťáky a zajímali se o tuto problematiku, promluvili o ní se svým veterinárním lékařem a chtěli pro svá zvířata opravdu individuální a co nejšetrnější řešení. Budoucnost vnímám především v nastavení individuálních očkovacích plánů, jen tak můžeme u zvířat využít ochranný účinek vakcín a minimalizovat jejich vedlejší účinky.

A proč toto vše píšu? Je to vývoj, ryze osobní. I já jsem dříve podléhala školským a farmaceutickým doporučením, nicméně má vnitřní intuice mne vede jiným směrem a věřte, že tento směr je zajímavější, pravdivější a hlavně má mnohem blíže k mé školské přísaze. A pokud nahlédnete hlouběji pod pokličku této problematiky, tak zjistíte, že ne vše je tak krásně růžové, jak je prezentováno distributory vakcín a některými lékaři.

Naštěstí máme možnosti volby – v tom zda očkovat či neočkovat, v jakém věku, jakými vakcínami… Zvážit rizika i přínosy vakcín pro daného jedince, posoudit do jaké míry je ohrožen jednotlivými patogeny. Máme možnost volit vakcíny s několikaletou ochranou versus vakcíny, u kterých je potřeba každoroční revakcinace. U některých nemocí se nabízí možnost vyšetřovat hladiny protilátek proti těmto nemocem a nemusíme zvíře zatěžovat opakovanou vakcinací při dostatečném titru protilátek (velmi se mi osvědčuje testovací sada Vaccicheck). A především můžeme zvážit vzhledem k plemeni, věku, zdravotnímu stavu, životním podmínkám a dalším faktorům, zda očkování a jaké je vhodné pro daného jedince. Jsem vděčná za tyto možnosti, v humánní sféře je to poněkud složitější.

A i přes to se stále setkávám například se zbytečným přetížením štěňat vakcinací v raném věku, nesmyslným přeočkováváním jedinců dostatečně proočkovaných vakcínami platnými na více let, očkováním zvířat nemocných – postižených především chronickými nemocemi apod.. Zřejmě pro mnohé lékaře nádorová onemocnění, autoimunitní poruchy, neurologické problémy či jiné chronické nemoci především zánětlivého charakteru nejsou nemocí a kontraindikací pro očkování. Je zapotřebí však vidět možné negativní důsledky vakcín u daného jedince z dlouhodobého hlediska a vnímat organismus jako celek, kdy vše souvisí se vším. Také význam očkování organismu při jiném probíhajícím onemocnění, kdy imunitní systém soustředí svou pozornost na určitý zdravotní problém, zůstává často pak omezen na význam peněženkový….

Snad se časem díky lepší informovanosti tyto situace budou minimalizovat.

Vím, že řada lékařů můj postoj nesdílí, nicméně Vy jako majitelé svých zvířat máte vždy možnost volby. A nebojte se toho, já už také 3x měnila pediatra svých dětí :-)

 

17.1.2020

Ještě jednou se vracím ke svému nedávnému porodu našeho třetího syna Bruníka. Mám potřebu tyto myšlenky sdílet, protože v čase po porodu jsem se koupala v koktejlu hormonů a stále se vracela k chvílím porodu. K procesu, který je úžasně dokonalý a je darem života. Vzhledem k tomu, že jsem si prožila různé varianty porodu – akutní sekci, plánovanou sekci a přirozený porod, tak opravdu mohu srovnávat rozdíly jednotlivých procesů, jak po stránce fyzické, tak psychické pro ženu i dítě.

V tyto chvíle mi ale přicházely i myšlenky, abych se ozvala a promluvila i za zvířata. Za zvířata především ty, za které máme zodpovědnost a řídíme jejich životy a osudy. Byť můj hlas je minoritní a asi zanikne, nicméně sdílet své myšlenky vůči životu zvířat potřebuji.

Chov společenských zvířat v dnešní době je často přes míru regulován a to pouze pro uspokojení potřeb člověka (krása, výkon, úspěchy). Umělé inseminace, plánované císařské řezy a řada dalších úkonů za účelem chovu patří dnes mezi standardní zákroky. Kam až tyto hranice dojdou? Kdy konečně bude ego člověka nasyceno?

Stále jsou ale mezi námi lidé, kteří i zvířatům chtějí ponechat co nejvíce jejich přirozenosti a důstojnosti. Pro ty píši tento vzkaz – ponechejte chovu zvířat co nejvíce přirozenosti, bez zbytečných zásahů a často až násilí. A až přijde doba vlastního porodu fenky, důvěřujte přírodě a fence. Dopřejte jí klidné zázemí a zkuste být jen tiší pozorovatelé a ponechat procesu co největší přirozenost.

Často si to neuvědomujeme, ale zvířata většinou rodí v noci, v přítmí, v intimitě, bez asistence… a krásně tento proces zvládají a užívají si jej. Ale strachy chovatelů a přílišné zásahy a manipulace do procesu porodu tyto přirozené děje tlumí a potlačují rozvoj přirozených instinktů, které jsou tak důležité pro zachování dalších generací.

Už jen manipulace se štěňaty může být pro fenku velkým stresem. Je to její porod, její štěňata. Zeptejte se ženy po porodu, když jí vezmou miminko, jak se cítí… A co teprve zvířata, která mají pudy a přirozenost ještě mnohem rozvinutější než dnešní člověk? A zkusme se jako chovatelé zamyslet, proč se tyto přirozené procesy u nich často vytrácí a řada plemen již není schopna přirozeného páření ani porodu? Kdo to cítíte, zkuste pár chvil věnovat těmto myšlenkám a vnímat především svou fenku u porodu, jak to chce ona…

Na závěr mé přání pro zvířata a naši Zemi – ať v lásce je vám ponechána Vaše krása a přirozenost.

 

10.1.2020

V rámci celostního přístupu pracuji ve své praxi s vlivem stravy na zdraví zvířat. Práci se stravou považuji za nejjednodušší složku tohoto přístupu, zároveň však za velmi efektivní v rámci prevence zdraví. Při zdravotních problémech je strava základním stupněm řešení daného problému, na který navazují další kroky. A přesto je tento faktor tak často opomíjen.

Dnes Vám přináším příběh Cyra – nyní již 7-letého rhodéského ridgebacka.

S Cyrem jsem se poprvé setkala před 3 lety. Trpěl především chronickými kožními problémy -– svědivostí, záněty kůže (bakteriální, kvasinkové, plísňové), srst vypadala jako prožraná od molů, kůže zapáchala po kvasinkách. Také se opakovaně objevovaly záněty uší. Cyr trpěl nadváhou (59kg) a celkově se projevoval sklesleji a unaveněji. Krmen byl komerční extrudovanou stravou.

Po vyšetření byla u Cyra zjištěna hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy), proto byly nasazeny léky na tento zdravotní problém a zahájena regenerace organismu pomoci přípravků Energy a klasických léků – antibiotická a protiplísňová léčba.

Během roku se zdravotní stav Cyra výrazně zlepšil, nicméně stále se nám nedařilo jeho zdravotní stav podpořit natolik, aby se jeho problémy (byť v již v menší míře) v určitých intervalech neobjevovaly znovu.

Zásadní změna nastala až se změnou stravy. Změnu stravy jsme zkoušeli i dříve, ale bez výrazného efektu. Nyní jsme však zvolili vysoce kvalitní stravu Reico Vital-Systme. Během tří měsíců se stav Cyra zlepšil natolik, že jsme mohli vysadit i veškerou podpůrnou přírodní léčbu a nyní jsou to již 3 roky, kdy Cyr je zdravým spokojeným psem, bez kožním problémů, s krásnou lesklou srstí a vynikající kondicí a osvalením. Po nadváze již není ani památka (51kg). Cyrovi zůstávají pouze léky na štítnou žlázu, které bude brát do konce života.

Ptáte se na důvod, proč strava Reico působí tak pozitivně na zdraví zvířete? Důvodů může být více. Je to strava vytvořená v souladu s potřebami psů a koček, je z kvalitních surovin nezatížených chemicky, je velmi šetrně zpracovaná a doplněná o jedinečnou minerální rovnováhu. Stravu doporučujeme našim klientům již čtvrtý rok a přináší radost v naší ordinaci zdravým i nemocným zvířatům. Prostě pomáhá a často i jen samotná léčí.

Kožní problémy jsou v dnešní době velmi častým zdravotním problémem. Odráží vnitřní stav organismu a základem řešení je vždy práce se stravou a regenerací střeva, které je základem imunity celého organismu.

Tady máme některé z dalších spokojených čtyřnohých parťáků, kteří si podobnými problémy jako Cyr prošli. Naštěstí tyto stavy jsou velmi často vratné a dá se s nimi krásně pracovat.

Pokud řešíte podobné, nebo jiné problémy u svého čtyřnohého přítele a potřebujete konzultaci v prevenci zdraví či nemoci, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám poradíme s výběrem stravy i přírodní léčbou Vašeho parťáka.

12.12.2019

Úplňkové noci jsou někdy těžké a jindy inspirativní. Ta dnešní přišla se zprávou, že nemáme zapomínat na osobnosti zvířat. Zvířata, stejně jako lidé, jsou osobnosti s určitým smyslem svého bytí na tomto hmotném světě. Jsou to bytosti ukazující nám pravou všeobjímající lásku a život v přítomnosti. A ten další level? Jejich andělská činnost ve smyslu zrcadlení a léčení….

A přesto jejich osobnost často popíráme, nevidíme jejich individualitu, kterou popřeme na úkor jednoduchosti našeho života. Proč? Vždyť to tak děláme velmi často i u sebe, nemáme čas na individuální řešení (a často také máme strach), rozhodnutí, stát v pravdě v běžném životě a vnímat především sebe samé a svá zvířata.

Ale zvířata ví vše, ony nepotlačují sebe sama, jen se pro nás přizpůsobí….

A proč píšu tak složitě?

Protože nastal čas změny a uvědomění. Můžeme začít jen jednoduchými věcmi a to jsou opakovaně zmiňovaná má slova – naplňování přirozených potřeb zvířat – podle jejich druhu a podle jejich individuální osobnosti.

V praxi klidně začněte skrz hmotnou rovinu – např. uvědoměním, že už i vhodnou stravu pro svého psa/kočku upravím podle jeho nároků a vnímavosti. Prostě vnímám, co mu sedí a co ne. Nebudu striktně řešit tabulkové hodnoty a vědecké podklady, především když to mému zvířeti nesedí. Byste nevěřili, jaký hubeňour může přijít do ordinace jen proto, že majitel mu nezvýší krmnou dávku, protože to neodpovídá tabulce na obalu krmiva – zde se jedná o nerovnováhu ve sféře rozumu majitele. Druhý extrém můžete pozorovat v rámci nerovnováhy emoční – kdy krásné mladé zvíře trpí nadváhou, protože je zhlceno opičí láskou majitele a posléze především nadmírou krmné dávky ze strachu, aby jeho miláček neměl hlad. A v tomto smyslu individuálního přístupu např. ke krmení zvířat bych mohla pokračovat celou řadou dalších příkladů.

A protože většinu z vás čeká vánoční lebedění a rozjímání, máme možnost ponořit se i do svého já. Zkuste se třeba jen tak na chvíli zastavit a ponořit se i do společného rozjímaní s duší vašeho čtyřnohého parťáka. Třeba zaslechnete zprávu, kterou Vám přináší. Může to být už jen skrz jeho vzhled, charakter, povahu, chování. Nebo třeba také skrz jeho postižení nebo nemoc, kterou Vám něco z Vašeho života zrcadlí. Poděkujme jim za toto všechno. Jsou to naši andělé.

A pokud tento postoj a přístup aspoň trošku sdílíte, tak zvažte, co můžete skrz naplňování přirozených potřeb zvířat pro Vašeho čtyřnohého parťáka udělat či změnit. Hledejte pro ně především individuální řešení a individuální průvodce jejich životem, ať už v prevenci zdraví či řešení zdravotních problémů.

Nezapomínejme, že jejich duše chce být svobodná stejně jako ta Vaše.

 

9.12.2019

Studium a informace miluji, ale zároveň mne učí jedné věci. V jednoduchosti je pravda, v jednoduchosti je síla…. Je to základ, ke kterému je potřeba (i přes studia) se navracet.

Proč tedy naším nejlepším životním parťákům často nabízíme komerční stravu, která je tak vzdálená jejich přirozenosti a myslíme si, že jejich organismus bude na této nepřirozené stravě dlouhodobě prosperovat a ještě k tomu bude zdravý? Krmit krávu masem a očekávat od ní produkci mléka a spokojený život nás nenapadne. Proč ale krmíme svá masožravá zvířata (psy a kočky) stravou, která je často založena na rostlinné složce? Stravou, která obsahuje nekvalitní zdroje surovin, chudé na organické minerály a vitamíny? Stravou, která je chemicky zatížena a k tomu způsobem zpracování lehce umrtvenou? Nevěříte? Já také nevěřila. Ale studia, a především praxe naplňování přirozených potřeb zvířat, mne přesvědčila o opaku. A co je pro mne odměnou? Spokojení klienti a jejich čtyřnožci, které v ordinaci nevidím a mám z toho radost… A proto se ptejte, studujte, nenechte se přesvědčit jen krásnými obaly a chlácholícími popisy všudypřítomných krmiv a jejich reklam a bohužel ani často veterinárními výzkumy a statistikami (vždyť on je musí taky někdo zaplatit).

A pro více informací se s Vámi ráda někdy/někde v příštím roce setkám na některé z přednášek, nebo skrz osobní či telefonickou konzultaci.

 

5.12.2019

Jeden z příběhů, který jen potvrzuje můj přístup. Jsem velmi ráda, že paní Dita toto sdílí veřejně.

Vliv stravy na zdraví zvířat může mít dalekosáhlé důsledky, a jak vidíte z příběhu, projevující se nejen fyzicky, ale i psychicky. Většina majitelů toto nechce vidět ani slyšet. Zvířata totiž neumí mluvit a v dnešní uspěchané době nemáme moc času na to, abychom naslouchali a porozuměli jejich řeči těla, projevům chování apod.

To, že v dnešní době může mít strava na zdraví zvířete tak velký vliv, shledávám ve dvou hlavních faktorech. První faktor je samotný vliv stravy na zdraví (o této rozsáhlé tématice někdy příště) a druhým faktorem (především v negativním smyslu) shledávám to, že strava nabízená zvířatům je velmi často stravou nepřirozenou - skladbou, zpracováním, zdrojem surovin, chemickým zatížením apod. A tyto negativní vlivy se na zdraví prosazují nejvýznamněji. Informace o stravě můžeme dalekosáhle studovat v rámci výživy lidí. V dnešní době se už i dají dohledat informace o působení stravy na zdraví u zvířat, je však třeba zabrousit do zahraniční literatury.

Na svých přednáškách vždy zmiňuji možný vliv chemického zatížení stravy i na psychiku. A srovnávám to s dětmi a jejich změnou chování, kterou můžete pozorovat, když sní větší množství sladkého či chemicky zatíženého jídla. Kdo máte děti, asi jste to již sami poznali. U nás doma to máme odzkoušeno a prokázáno. J

Na závěr můžu za sebe říci, že základem zdraví zvířat je prevence, tudíž naplňování jejich přirozených životních potřeb, do které spadá i v co největší míře přirozená strava. Proto doporučuji kvalitní Barf (co to ale konkrétně znamená, to zmíním někdy příště) či v mém případě vynikající stravu Reico – Vital Systeme (proč právě ji, si také nechám na jeden z dalších příspěvků).

příspěvek na facebooku od Dity

 

1.12.2019

Tak jsem se konečně rozhodla, že by bylo fajn pouštět do světa nějaké informace…

„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal“ (Antonie de Saint-Exupéry)


Smyslem a cílem mé práce je vést lidi k zodpovědnosti za život a zdraví svého zvířete. V tomto smyslu lidem ukazuji sílu v prevenci zdraví, kterou shledávám především v naplňování přirozených potřeb zvířete. Prostě nejlepší medicína je naučit lidi, jak jí nikdy nepotřebovat. A je jedno, jestli se to týká našeho zdraví, anebo zdraví našich čtyřnohých přátel, podstata zůstává stále stejná.

 

Proto se v mé praxi setkáte s návratem k přirozeným principům života zvířat, omezením chemických zásahů jak v léčbě, tak v prevenci nemocí a snahou nabídnout Vám pomocnou ruku v řešení prevence zdraví a problémů Vašich čtyřnohých mazlíčků s pomoci přírodních přípravků a alternativních postupů. Klasická medicína je dar, který nám často dává příležitost i dalšího života, je však zapotřebí aby vše bylo v rovnováze - i její použití.

V rámci mé praxe ode mne nečekejte definitivní řešení a rozhodnutí, vždy máte možnost volby a odpovědnost je na Vaší straně.

 

V dalších příspěvcích se Vám budu snažit více přiblížit způsob mé práce a především Vám předávat informace z mého celostního pohledu na život zvířat.